Daily Archives: October 9, 2019

Công ty Đại Quang Minh nói gì vụ TP HCM thu hồi 1.800 tỷ đồng?

“Công ty Đại Quang Minh sẵn sàng đóng số tiền 1.800 tỷ đồng mà TP dự kiến thu hồi cho ngân sách Nhà nước”, đại diện Công ty Đại Quang Minh thông tin. Văn phòng UBND TP HCM vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong tại cuộc […]