Daily Archives: November 15, 2019

Bất động sản nghỉ dưỡng xuất hiện những xu hướng mới trong năm 2020

 – CBRE dự báo ngành bất động sản nghỉ dưỡng trong năm 2020 sẽ có nhiều thay đổi đáng kể để thích hợp với sự phát triển mạnh mẽ về du lịch. Bình Chánh ra “tối hậu thư” cho chủ Tràm Chim Resort khắc phục vi phạm Vài cú sang tay, có ngay 000 tỷ […]