Daily Archives: November 16, 2019

Buông lỏng quản lý đất đai, nhiều Chủ tịch ở TP.HCM bị kiểm điểm

 – Thanh tra TP.HCM vừa thông báo thông tin liên quan đến các vi phạm của Chủ tịch UBND Quận Bình Thạnh, Quận 4 và yêu cầu tổ chức kiểm điểm. Cụ thể, tại kết luận thanh tra về công tác quản lý nhà nước trên địa bàn Quận Bình Thạnh cho thấy sự buông […]