Daily Archives: November 19, 2019

Mường Thanh không chịu dỡ thì chúng tôi đập

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho hay, việc tháo dỡ đã thông báo đến chủ đầu tư. Họ không chịu làm thì chúng tôi đập, kinh phí họ chịu. Đà Nẵng quyết định cưỡng chế, tháo dỡ vi phạm của Mường Thanh Hà Nội chỉ đạo khẩn sau vụ thu hồi […]