Daily Archives: November 25, 2019

Bất động sản nghỉ dưỡng tiếp tục thu hút nhà đầu tư

Việt Nam có mức tăng trưởng khách du lịch cao với nhiều dự án BĐS mới, thu hút các nhà đầu tư. Theo CBRE, trong năm 2020 BĐS nghỉ dưỡng Việt Nam sẽ có nhiều thay đổi nhằm thích hợp với sự phát triển mạnh mẽ về du lịch. Du lịch kích thích BĐS nghỉ […]