Daily Archives: November 27, 2019

“Không còn việc phạt cho tồn tại“

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà khẳng định, từ 01/01/2018 không còn việc phạt cho tồn tại trong xử lý sai phạm trật tự xây dựng. Giải trình tại hội trường hôm nay (27/11) về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây […]