Daily Archives: December 3, 2019

Đốc thúc thanh tra, xử lý công trình vi phạm trên vịnh Bái Tử Long

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ra văn bản đốc thúc thanh tra vận động xây dựng công trình trái phép, quản lý sử dụng đất trên vịnh Bái Tử Long. Lại thêm một công trình “khủng” ngang nhiên xây dựng trái phép trên vịnh Bái Tử Long Vụ nhiều dự án xâm phạm vịnh Hạ […]