Daily Archives: December 18, 2019

“Lợi nhuận cam kết 15%, condotel ở Mặt trăng cũng mua“

Tại Hội thảo “Pháp lý cho condotel” do Báo Thanh Niên tổ chức, đại diện nhiều cơ quan quản lý và chuyên gia tiếp tục đưa ra các quan điểm tranh cãi về condotel. Ông Lương Hoài Nam, Thành viên Hội đồng tư vấn du lịch nói rất bất ngờ khi không tìm thấy văn […]