Daily Archives: December 23, 2019

Khu Tuần Châu của ‘chúa đảo’ Đào Hồng Tuyển được mở rộng hơn 1.000ha

– Theo phê duyệt của tỉnh Quảng Ninh, khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu (phân khu 8) sẽ được mở rộng không gian nghiên cứu 1.054,72ha. Rà soát toàn bộ quy hoạch đảo Tuần Châu, ‘siết’ phân lô xây nhà để bán Bitexco thế chấp ngân hàng 14 lô đất ở dự […]