Daily Archives: December 28, 2019

Giá bán USD tăng tại một số ngân hàng thương mại

Tỷ giá ngoại tệ tại các NHTM phổ biến ở mức 23.100 23.233 VND/USD, có thay đổi tăng giá bán so với ngày hôm qua. Ngân hàng Nhà nước ngày 28/12 thông báo tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức 23.169 VND/USD, không thay đổi so với ngày hôm trước. […]