Daily Archives: December 29, 2019

Bất động sản năm 2020, nguồn cung giảm và khó khăn về vốn

Nguồn tín dụng bị siết chặt, nguồn cung giảm đó là những vấn đề của thị trường bất động sản trong năm 2020. Khó khăn về vốn và pháp lý Theo dự báo của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, thị trường bất động sản đã và sẽ gặp những khó khăn nhất định […]