An Ninh Trật Tự Tại Sài Đồng

Tình hình an ninh, trật tự xã hội ở phường Sài Đồng hiện nay được đảm bảo và giữ vững.

Trong 6 tháng qua, trên địa bàn phường Sài Đồng và khu chung cư Sài Đồng, các ngành chức năng đã điều tra làm rõ 16 vụ án, bắt 31 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá trên 1 tỷ đồng; đã chủ động triển khai 2 đợt cao điểm tấn công tội phạm, lập nhiều kế hoạch chuyên đề tấn công, trấn áp mạnh các đối tượng vi phạm pháp luật.

An ninh trật tự tại Sài Đồng
An ninh trật tự tại Sài Đồng

Để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, quyết tâm làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo sự chuyển biến tình hình rõ nét, trong thời gian tới cần:

  1. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội mà nòng cốt là lực lượng Công an trong công tác phòng, chống tội phạm. Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội nhằm làm giảm các loại tội phạm, tích cực chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội…
  2.   Tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; chú trọng giáo dục đạo đức lối sống trong nhà trường, gia đình, xã hội nhất là trong tầng lớp thanh, thiếu niên; tăng cường giáo dục trách nhiệm công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tuyên truyền vận động người dân cùng tham gia lên án, giáo dục, đấu tranh với các hành vi gây mất an ninh, trật tự.
  3. Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ở khu dân cư. Lấy các xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự làm nòng cốt để phát động phong trào nhân dân lên án, tố giác tội phạm…
  4. Tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn quản lý; đưa công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trở thành trách nhiệm,hành động cụ thể, thiết thực của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và nhân dân; tạo phong trào phòng ngừa xã hội rộng khắp từ huyện đến cơ sở.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − 10 =