Số lượng nhà ở tại Việt Nam mà người ngoại quốc được mua

Tôi là người Nhật, hiện tại tôi muốn mua một số nhà tại Việt Nam. Vậy số lượng tối đa tôi có thể mua nhà ở tại Việt Nam là bao nhiêu?So luong nha o tai Viet Nam ma nguoi nuoc ngoai duoc mua

(ĐTCK) Tôi là người Nhật, hiện tại tôi muốn mua một số nhà tại Việt Nam. Vậy số lượng tối đa tôi có thể mua nhà ở tại Việt Nam là bao nhiêu?

Trả lời:

Khoản 3, 4, Điều 76, Nghị định số 99/ 2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở 2014 quy định như sau:

3. Tổ chức, cá nhân ngoại quốc chỉ được sở hữu không quá 30% tổng số nhà của một tòa nhà chung cư; trường hợp trên một địa bàn có số dân tương đương một đơn vị hành chính cấp phường mà có nhiều tòa nhà chung cư để bán, cho thuê mua thì tổ chức, cá nhân ngoại quốc chỉ được sở hữu không quá 30% số nhà của mỗi tòa nhà chung cư và không quá 30% tổng số nhà của tất cả các tòa nhà chung cư này.

4. Trường hợp trên một địa bàn có số dân tương đương một đơn vị hành chính cấp phường mà có dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, trong đó có nhà ở riêng lẻ để bán, cho thuê mua thì tổ chức, cá nhân ngoại quốc được sở hữu số lượng nhà ở riêng lẻ theo quy định sau đây:

a) Trường hợp chỉ có một dự án có số lượng nhà ở riêng lẻ dưới 2.500 căn thì tổ chức, cá nhân ngoại quốc chỉ được sở hữu không quá 10% tổng số lượng nhà ở trong dự án đó;

b) Trường hợp chỉ có một dự án có số lượng nhà ở riêng lẻ tương đương 2.500 căn thì tổ chức, cá nhân ngoại quốc chỉ được sở hữu không quá 250 căn;

c) Trường hợp có từ hai dự án trở lên mà tổng số nhà ở riêng lẻ trong các dự án này ít hơn hoặc bằng 2.500 căn thì tổ chức, cá nhân ngoại quốc chỉ được sở hữu không quá 10% số lượng nhà ở của mỗi dự án. 

Theo Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Công ty Luật SBLaw

VietBao.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 + sixteen =