Tag Archives: Bệnh Viện Tâm Thần

Bệnh Viện Tâm Thần Sài Đồng – Long Biên

bệnh viện tâm thần sài đồng long biên

Bệnh Viện Tâm Thần Sài Đồng – Long Biên địa chỉ 467 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam Có lẽ ít có bệnh viện nào lại được thiết kế đặc biệt như bệnh viện Tâm thần. Các cánh cửa đều được làm bằng sắt chắc chắn. Một hộ lý túc trực […]